7 oktober 2015
Velkommen til Lægerne Wiberg, Toftdal, Sørensen & Poulsen

Lægerne

Læge
Ole Wiberg

Speciallæge i Almen Medicin

Diplomuddannelse i Manuel Medicin
Diplomuddannelse i Akupunktur
Læge
Bodil Toftdal

Speciallæge i Almen medicin
Læge
Steen Sørensen

Speciallæge i Almen medicin

Læge Lasse Poulsen

Specialæge i Almen medicin