PERSONALE I KLINIKKEN

Læge Ole Wiberg

Speciallæge i Almen Medicin
Diplomuddannelse i Manuel Medicin
Diplomuddannelse i Akupunktur
Ekstern underviser Århus Universitet

Læge Anne Roed Rudbeck

Speciallæge i Almen medicin

Læge Steen Sørensen

Speciallæge i Almen medicin

Læge Lasse Poulsen

Speciallæge i Almen medicin
Akupunkturuddannet
Formand for Praktiserende lægers Organisation i Horsens
Formand for lejerforeningen i Sundhedshuset

Læge Trine Z. Andersen

Speciallæge i Almen medicin

Sygeplejesker

Birthe

Camilla
 

Laborant

Rikke

Sekretærer

Marianne

Anja

Lisbeth

 

Uddannelseslæge Sophie Heidemann

Ansat 1. maj 2018 i hoveduddannelse i almen medicin. Hun gik på barsel d.16/10 2018.

Hun er i klinikken igen fra januar, hvor hun er hos os én gang om måneden. De næste 2½ år har hun sit sygehusophold som led i hendes speciallægeuddannelse i almen medicin, og er derfor kun hos os én dag om måneden i denne periode.

Uddannelseslæge Lise Fenger

Ansat pr.1.maj 2019 og 1 år frem i en introduktionsstilling i almen medicin. Lise har tidl. arbejdet på Århus Universitetshospital på Endokrinologisk Afdeling.

Uddannelseslæge Misha Møller

Ansat pr. 1. maj 2019 og et år frem i den sidste del af hendes speciallægeuddannelse i almen medicin.