PERSONALE I KLINIKKEN

Læge Anne Roed Rudbeck

Speciallæge i Almen medicin

Læge Trine Z Andersen

Speciallæge i Almen medicin

Læge Steen Sørensen

Speciallæge i Almen medicin

Læge Lasse Poulsen

Speciallæge i Almen medicin
Akupunkturuddannet
Formand for Praktiserende lægers Organisation i Horsens
Formand for lejerforeningen i Sundhedshuset

Pia Bugge

Pia Bugge er ansat hos os fra d.1/8 som vikar 2 gange om ugen. Pia har tidl haft egen praksis igennem mange år, men grundet sygdomsperiode har hun fået balanceproblemer, som påvirker hendes gangfunktion. Derfor har hun valgt at sælge sin praksis og arbejder nu som vikar.

Sygeplejeske Camilla

Camilla kommer fra en stilling ved Familielægerne, hvor hun har arbejdet de sidste 9 år. Før dette har hun arbejdet i hjemmeplejen samt 8 år på forskellige gynækologiske afdelinger.

Sygeplejeske Rikke

Rikke kommer fra en stilling i Akutteamet her i Horsens, som hun var med til at starte op. Akutteamet er en gruppe specialiserede sygeplejesker, som vi praktiserende læger har stor hjælp fra, da de kan udføre blodprøver, lægge kateter, vurdere patienter ved akutte tilstande mv. Rikke har derudover haft stillinger både indenfor sygehusvæsenet og ældreplejen.

Laborant Rikke

Rikke har mange års erfaring indenfor laboratoriet i almen praksis. Hun har tidl været ansat ved Lægerne Gasvej og Lægerne i Hedensted.

Sekretær Marianne

Marianne sidder i sekretariatet og besvarer telefoner, fornyr medicin, passer skranken og ordner attester. Marianne har været hos os siden 1997.

Sekretær Tina

Tina er startet hos os d.1/10 2020.  Tina har arbejdet som lægesekretær på Mølholm og før dette i lægepraksis i Vejle. Tina sidder i sekretariatet og besvarer telefoner, fornyr medicin, passer skranken og ordner attester.  Fra marts måned vil I også møde Tina i laboratoriet, hvor hun kommer til at tage blodprøver 1 dag om ugen.

Sekretær Camilla

Camilla er startet hos os d.1/1 2021. Camilla kommer fra en stilling som lægesekretær på Hjertemedicinsk ambulatorie i Horsens og før dette arbejdede hun i Hedensted Lægehus. Camilla sidder i sekretariatet og besvarer telefoner, fornyr medicin, passer skranken og ordner attester.

 

 

 

Anja vores 4.sekretær er på barsel indtil oktober 2021

Uddannelseslæge Sophie Heidemann

Ansat 1. maj 2018 i hoveduddannelse i almen medicin. 

Hun er hos os én gang om måneden. De næste 2½ år har hun sit sygehusophold som led i hendes speciallægeuddannelse i Almen medicin, og er derfor kun hos os én dag om måneden i denne periode. Hun går på barsel februar 2021.

Uddannelseslæge Sara Gramstrup

Sara er i hospitalsdelen af sin speciallægeuddannelse til almen medicin. Hun vil være hos os én gang om måneden. Hun går på barsel til december 2020.

Anna Zasorina Hansen

Anna er startet hos os pr.1.maj 2021 i sidste del af hendes speciallægeuddannelse i almen medicin. Hun skal være hos os det næste år.
Anna er oprindeligt fra Rusland, hvor hun har arbejdet som børnelæge.

Karen Bagger Poulsen

Karen starter hos os d.1/8 i introduktionsstilling i almen medicin. Hun skal være hos os i et ½ år.