PERSONALE I KLINIKKEN

Læge Anne Roed Rudbeck

Speciallæge i Almen medicin

Læge Trine Z Andersen

Speciallæge i Almen medicin

Læge Steen Sørensen

Speciallæge i Almen medicin

Læge Lasse Poulsen

Speciallæge i Almen medicin
Akupunkturuddannet
Formand for Praktiserende lægers Organisation i Horsens
Formand for lejerforeningen i Sundhedshuset

Pia Bugge

Pia Bugge er ansat hos os fra d.1/8 som vikar 2 gange om ugen. Pia har tidl haft egen praksis igennem mange år, men grundet sygdomsperiode har hun fået balanceproblemer, som påvirker hendes gangfunktion. Derfor har hun valgt at sælge sin praksis og arbejder nu som vikar.

Sygeplejeske Camilla

Camilla er langtidssygemeldt, da hun desværre har fået konstateret brystkræft. Hun går derfor til en del udredning og vi har valgt at aflyse hendes program de næste par mdr. Hun vil være at finde i klinikken engang iml, men tager som udgangspunkt kun administrative opgaver eller akutte patienter. Vi håber på jeres forståelse.

Sygeplejeske Rikke

Rikke kommer fra en stilling i Akutteamet her i Horsens, som hun var med til at starte op. Akutteamet er en gruppe specialiserede sygeplejesker, som vi praktiserende læger har stor hjælp fra, da de kan udføre blodprøver, lægge kateter, vurdere patienter ved akutte tilstande mv. Rikke har derudover haft stillinger både indenfor sygehusvæsenet og ældreplejen.

Laborant Rikke

Rikke har mange års erfaring indenfor laboratoriet i almen praksis. Hun har tidl været ansat ved Lægerne Gasvej og Hedensted Lægehus

Sekretær Anja

Anja har arbejdet som lægesekretær i almen praksis i Hørning. Hun sidder i sekretariatet og besvarer telefoner, fornyr medicin, passer skranken og ordner attester. Om torsdagen tager hun blodprøver i laboratoriet.

Sekretær Tina

Tina har arbejdet som lægesekretær på Mølholm og før dette i lægepraksis i Vejle. Tina sidder i sekretariatet og besvarer telefoner, fornyr medicin, passer skranken og ordner attester.  I vil også møde Tina i laboratoriet, hvor hun tager blodprøver fredag eftermiddag.

Sekretær Camilla

Camilla  kommer fra en stilling som lægesekretær på Hjertemedicinsk ambulatorie i Horsens og før dette arbejdede hun i Hedensted Lægehus. Camilla sidder i sekretariatet og besvarer telefoner, fornyr medicin, passer skranken og ordner attester.

 

 

Marianne er nu tilbage i klinikken på fuldtid.

 

 

Uddannelseslæge Sophie Heidemann

Ansat 1. maj 2018 i hoveduddannelse i almen medicin. 

Hun er hos os én gang om måneden. De næste 2½ år har hun sit sygehusophold som led i hendes speciallægeuddannelse i Almen medicin, og er derfor kun hos os én dag om måneden i denne periode. Hun går på barsel februar 2021.

Uddannelseslæge Sara Gramstrup

Ansat 1. maj 2020 i hoveduddannelse i almen medicin.

Sara er i hospitalsdelen af sin speciallægeuddannelse til almen medicin. Hun vil være hos os én gang om måneden de næste 2 år.

Uddannelseslæge Henriette Graversen

Henriette er startet hos os som basislæge. HUn har været et halvt år på akutafdelingen på Horsens Sygehus og skal være hos os i 6 mdr.

Uddannelseslæge Pernille Christensen

Ansat 1.februar 2022 i hoveduddannelse i almen medicin.

Pernille skal være hos os det næste ½ år. Derefter skal hun starte i hospitalsdelen af sin hoveduddannelse.