VELKOMMEN TIL KLINIKKEN

Vi er i klinikken fem faste læger, to sygeplejersker, en laborant og to sekretærer. Der er desuden tilknyttet en til to uddannelseslæger i klinikken.

Vi tilstræber i klinikken selv at dække ind ved ferie, kursus m.m. så du vil som hovedregel altid have mulighed for at komme i kontakt med os på hverdage.
Der vil dog kunne forekomme enkelte lukkedage pr år hvor praksis passes af kolleger.


Da vi har hjemmearbejdsdage til attester m.m. og kursusdage for at holde vores viden ajour vil du ikke altid kunne forvente at komme i kontakt med en bestemt læge.

For at minimere ventetid på konsultationer har vi indført nedenstående system:
 
Faste tider
En fast tid er en forudbestilt tid ved en læge eller sygeplejerske.
Der er som udgangspunkt afsat 10-15 minutter til konsultationen, og det kan ikke forventes stillingtagen og behandling af mere end 2 problemstillinger indenfor dette tidsrum.
Sygesikringen accepterer ikke  at patienter får mere end en tid pr dag. Det er derfor ikke muligt samme dag at have tid både ved læge og sygeplejerske eller ved 2 forskellige læger. Det er af samme grund ikke muligt at få tid til både forebyggelseskonsultation og alm konsultation samme dag.

Akutte tider
Har du brug for en akut tid, kan du møde op mellem klokken 8 og 9. Her vil du blive set af enten en læge eller sygeplejeske afhængig af din akutte problemstilling.

Hvis du er i tvivl eller mener, du kunne have brug for et sygebesøg må du ringe samme dag mellen kl 8 og 9 - så kan der aftales tid, eller hvis vi vurderer det nødvendigt - et sygebesøg samme dag.
Der må påregnes ventetider ved akutte tider.
Der kan ikke forventes stillingtagen til eller behandling af mere end én problemstilling.

Uddannelseslæge
Der er ofte tilknyttet en uddannelseslæge hos os, som typisk vil være i praksis i et halvt til et helt år.
Uddannelseslægen er færdiguddannet som læge og har erfaring fra sygehusansættelser.
En del af dem vil være i gang med uddannelsesforløb m.h.p. at blive praktiserende læge.
   
Akupunktur
Flere af lægerne udfører akupunkturbehandlinger efter aftale. Tid til dette vil som hovedregel ligge mellen kl 8 og kl 9.
Der er en egenbetaling pr gang på 50 kr til dækning af nåleudgifter.